5   Show all »
Toggle Poster Visibility
Talk
Wed Aug 9th 03:30 -- 03:48 PM @ C4.9& C4.10
Distributed Batch Gaussian Process Optimization
Erik Daxberger · Bryan Kian Hsiang Low
Talk
Wed Aug 9th 03:48 -- 04:06 PM @ C4.9& C4.10
Scalable Multi-Class Gaussian Process Classification using Expectation Propagation
Carlos Villacampa-Calvo · Daniel Hernandez-Lobato
Talk
Wed Aug 9th 04:06 -- 04:24 PM @ C4.9& C4.10
Random Feature Expansions for Deep Gaussian Processes
Kurt Cutajar · Edwin Bonilla · Pietro Michiardi · Maurizio Filippone
Talk
Wed Aug 9th 04:24 -- 04:42 PM @ C4.9& C4.10
Asynchronous Distributed Variational Gaussian Processes for Regression
Hao Peng · Shandian Zhe · Xiao Zhang · Yuan Qi
Talk
Wed Aug 9th 04:42 -- 05:00 PM @ C4.9& C4.10
High Dimensional Bayesian Optimization with Elastic Gaussian Process
Santu Rana · Cheng Li · Sunil Gupta · Vu Nguyen · Svetha Venkatesh