Filter by Keyword:

4 Results

Spotlight
Tue 5:45 SPADE: A Spectral Method for Black-Box Adversarial Robustness Evaluation
Wuxinlin Cheng, Chenhui Deng, Zhiqiang Zhao, Yaohui Cai, Zhiru Zhang, Zhuo Feng
Poster
Tue 9:00 SPADE: A Spectral Method for Black-Box Adversarial Robustness Evaluation
Wuxinlin Cheng, Chenhui Deng, Zhiqiang Zhao, Yaohui Cai, Zhiru Zhang, Zhuo Feng
Spotlight
Wed 17:45 Logarithmic Regret for Reinforcement Learning with Linear Function Approximation
Jiafan He, Dongruo Zhou, Quanquan Gu
Poster
Wed 21:00 Logarithmic Regret for Reinforcement Learning with Linear Function Approximation
Jiafan He, Dongruo Zhou, Quanquan Gu