Filter by Keyword:

2 Results

Spotlight
Tue 5:45 SPADE: A Spectral Method for Black-Box Adversarial Robustness Evaluation
Wuxinlin Cheng, Chenhui Deng, Zhiqiang Zhao, Yaohui Cai, Zhiru Zhang, Zhuo Feng
Poster
Tue 9:00 SPADE: A Spectral Method for Black-Box Adversarial Robustness Evaluation
Wuxinlin Cheng, Chenhui Deng, Zhiqiang Zhao, Yaohui Cai, Zhiru Zhang, Zhuo Feng